Winter

Winter. Wanneer de bomen kaal en en de wind vrij spel heeft. Wanneer een nieuw jaar alvast knipoogt en het oude zachtjes streelt.

5/1/20

blik op tekst