AVG

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR genoemd). De handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.


Wie ben ik?

Ik ben Tanja Offerein, tekstschrijver. Sinds 2008 werk ik als freelance tekstschrijver/copywriter en sta ik als TOtaal & tekst ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 0818418. TOtaal & tekst is gevestigd aan de Van Galenstraat 50, 7311 HE in Apeldoorn. Ik ben zowel telefonisch (06-41737101) als per mail (tanja@tott.nl) te bereiken.


Welke gegevens gebruik ik en waarvoor?

Zodra we met elkaar in contact zijn, beschik ik over een aantal persoonsgegevens zoals uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres. Bij een eventuele samenwerking komen daar nog andere gegevens bij zoals uw bankrekeningnummer en eventueel uw KvK- of btw-nummer. Vanzelfsprekend gebruik ik deze gegevens om met elkaar in contact te blijven, maar ik gebruik ze bijvoorbeeld ook om een offerte of factuur te sturen, om u te informeren over eventuele wijzigingen in mijn diensten en om belastingaangifte te doen.

Ik heb niet de intentie om gegevens te verzamelen over bezoekers aan mijn website die jonger zijn dan 16 jaar – tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Maar, omdat ik niet kan controleren of een bezoeker ouder is dan 16, raad ik ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.


Informatie voor mijn opdrachtgevers

Uiteraard ga ik zeer zorgvuldig met uw persoonsgegevens om; ik deel of verkoop deze niet met of aan derden. Uw gegevens gebruik ik uitsluitend en indien nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Wie ontvangen uw gegevens?

Uw persoonsgegevens deel ik alleen indien dat hoognodig is. Voor de verwerking van mijn administratie werk ik samen met een boekhouder en hij ontvangt de door mij verzonden en ontvangen facturen waar uw betaalgegevens op staan. Uw gegevens deel ik niet voor advertentiedoeleinden; ook benader ik u niet op andere websites met advertenties.


Hoe lang ik uw gegevens bewaar

De wettelijke bewaarplicht voor gegevens in een debiteuren- en verkoopadministratie is zeven jaar. Dat betekent dat ik gegevens zoals naam, (e-mail)adres, betaalgegevens, telefoonnummer en voor zakelijke klanten aanvullend ook KvK- en btw-nummer, zeven jaar bewaar.


Cookies en vergelijkbare technieken

TOtaal & tekst gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn niet alleen noodzakelijk voor de technische werking van mijn website, maar ook voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat mijn website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Vragen over uw gegevens

Kloppen uw gegevens niet meer, dan pas ik een en ander natuurlijk graag op uw verzoek aan. U kunt uw gegevens ook opvragen om in te zien, te laten wissen, bezwaar te maken tegen het gebruik ervan of het gebruik ervan te beperken. Neem hiervoor contact met mij op: tanja@tott.nl of 06-41737101. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door u gedaan is, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak ter bescherming van uw privacy in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Ik zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.


De beveiliging van uw gegevens

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met mij op via tanja@tott.nl.


Klachten?

Heeft u een klacht over de manier waarop ik met uw gegevens omga, stuur dan een mail naar tanja@tott.nl. Samen met u kijk ik graag naar een passende oplossing. Als wij er niet uitkomen, kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens.


Veranderingen

Ik blijf werken aan mijn bedrijf, website en nieuwe initiatieven. Het kan dan ook voorkomen dat er soms wat verandert in de gegevens die ik van u heb en wat ik daarmee doe. Ook de regelgeving zelf kan wijzigen; in dat geval zal ik deze privacyverklaring aanpassen.

Opdrachtgevers

Verschillende opdrachtgevers, uiteenlopende opdrachten.
Mijn kracht? Uw tekst door taal laten spreken - ongeacht doelgroep, ongeacht product of dienst.